Δαφνί “Ψαράδες” Λευκός – Λυραράκη

Χρώμα λευκοκίτρινο. Αρώματα μεγάλης έντασης και διάρκειας. Γεύση πλούσια και ισορροπημένη.

Κλασσική μέθοδος λευκής οινοποίησης.