Καρά Ντερέ – Sary

Μοσχαρίσιο σαλάμι αέρος σε συνδυασμό με κόκκους μαύρου πιπεριού.