Πλεκτό Μοσχαρίσιο (0-3%)με Μαύρο Πιπέρι – Sary

Μοσχαρίσιο κρέας με έντονη καπνιστή γεύση και μαύρο πιπέρι.