Πλεκτό Μοσχαρίσιο (0-3%) – Sary

Πλεκτό Μοσχαρίσιο καπνιστό, σκέτο με 0%-3% λιπαρά