Χοιρομήριο Ψημένο στα Κάρβουνα – Sary

Χοιρομήριο Ψημένο στα Κάρβουνα

Χειροποίητο με Δενδρολίβανο